PPPS_PKP 2021 – Pergerakan rentas daerah/negeri sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan akibat Pandemik Covid 19

Last edit: 16 August 2021

Salam dan Selamat sejahtera.

Kepada siswa dan siswi Kolej Antarabangsa Inovatif yang BERKEPERLUAN untuk melakukan pergerakan rentas daerah/negeri sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan akibat Pandemik Covid 19,anda boleh membuat permohonan pengesahan pelajar dan sokongan kolej dengan menekan link yang disertakan di bawah.

Hanya permohonan daripada siswa dan siswi yang benar-benar berkeperluan,dengan alasan yang munasabah dan sewajarnya sahaja akan disahkan dan disokong permohonannya.

Permohonan yang disokong hendaklah disertakan bersama semasa membuat permohonan Permit Kebenaran Bergerak di Balai Polis berhampiran sebelum melakukan perjalanan.

  1. LANDING PAGE PELAJAR
    https://sites.google.com/innovative.edu.my/mainpage/home
    https://youtu.be/NUKJ2fA4CcM